ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 2(V-5246, жил. стр.)

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 1"

Продадено                       Жилище 1/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 1               РЗП- 42,72 кв.м                    двор -  21 кв.м                                   ............ .......

 Запазено                         Жилище 2/ДВУСТАЕН/+паркомясто 2                   РЗП- 64.71 кв.м                    двор-   45,23 кв.м                               ..................

Продадено                      Жилище 3/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 3                     РЗП-94,45 кв.м                     двор-   23,94 кв.м                              ...................

Продадено                    Жилище 4/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 4                     РЗП-98,18 кв.м                     двор-   23,31 кв.м                               ........................

Запазено                     Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 5                     РЗП-94,45 кв.м                     двор-   23,36 кв.м                              ........................

Запазено                  Жилище 6/ДВУСТАЕН/+паркомясто 6                    РЗП-64,71 кв.м                    двор-   28,19 кв.м                                 ............................

Продадено                     Жилище 7/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 7                 РЗП-42,72 кв.м                    двор-   20,40 кв.м                              ......................

ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛИ №14 и 15 

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 2"

Запазен                     Жилище 1/ДВУСТАЕН/+паркомясто 1                 РЗП- 46,54 кв.м                      двор -   76,41кв.м                                 ..................

Запазен                           Жилище 2/ДВУСТАЕН/+паркомясто 2                 РЗП- 68,10 кв.м                     двор -    57,56 кв.м                                .....................

Продава се                      Жилище 3/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 3              РЗП-45,69 кв.м                      двор -    50,02кв.м                                ...................

Продава се                      Жилище 4/ДВУСТАЕН/+паркомясто 4                  РЗП-69,40 кв.м                     двор -    43,81 кв.м                              ........................

Продава се                      Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 5                    РЗП-109,20 кв.м                   двор -   72,71 кв.м                                 ........................

Запазен                   Жилище 6/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 6                    РЗП-111,13 кв.м                    двор -  74,56 кв.м                                ..........................

Продава се                      Жилище 7/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 7                    РЗП-109,20 кв.м                    двор -  74,91 кв.м                                .........................

Продава се                      Жилище 8/ДВУСТАЕН/+паркомясто 8                   РЗП-78,09  кв.м                     двор -  37,12 кв.м                               ..........................

Запазен                     Жилище9/ДВУСТАЕН/+паркомясто 9                    РЗП-55,05 кв.м                      двор -  122,09 кв.м                              ............................