ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 2(V-5246, жил. стр.)

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 1"

Продаден                       Жилище 1/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 1               РЗП- 42,72 кв.м                    двор -  21 кв.м                                   ............ .......

Продаден                       Жилище 2/ДВУСТАЕН/+паркомясто 2                   РЗП- 64.71 кв.м                    двор-   45,23 кв.м                             .......................

Продаден                      Жилище 3/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 3                     РЗП-94,45 кв.м                     двор-   23,94 кв.м                              ...................

Продаден                    Жилище 4/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 4                     РЗП-98,18 кв.м                     двор-   23,31 кв.м                               ........................

Продаден                     Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 5                     РЗП-94,45 кв.м                     двор-   23,36 кв.м                              ........................

Продаден               Жилище 6/ДВУСТАЕН/+паркомясто 6                    РЗП-64,71 кв.м                    двор-   28,19 кв.м                                 ............................

Продаден                    Жилище 7/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 7                 РЗП-42,72 кв.м                    двор-   20,40 кв.м                              ......................

ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛИ №14 и 15 

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 2"

Продаден                   Жилище 1/ДВУСТАЕН/+паркомясто 1                 РЗП- 46,54 кв.м                      двор -   76,41кв.м                                 ..................

Продаден                        Жилище 2/ДВУСТАЕН/+паркомясто 2             РЗП- 68,10 кв.м                     двор -    57,56 кв.м                                .....................

Продаден                    Жилище 3/ЕДНОСТАЕН/+паркомясто 3              РЗП-45,69 кв.м                      двор -    50,02кв.м                                ...................

Продаден                 Жилище 4/ДВУСТАЕН/+паркомясто 4                  РЗП-69,40 кв.м                     двор -    43,81 кв.м                             

Продаден                   Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 5                    РЗП-109,20 кв.м                   двор -   72,71 кв.м                                 ........................

Продаден                Жилище 6/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 6                       РЗП-111,13 кв.м                    двор -  74,56 кв.м                                ..........................

Продаден                  Жилище 7/МЕЗОНЕТ/+паркомясто 7                     РЗП-109,20 кв.м                    двор -  74,91 кв.м                                .........................

Продаден             Жилище 8/ДВУСТАЕН/+паркомясто 8                         РЗП-78,09  кв.м                     двор -  37,12 кв.м                               ..........................

Продаден                  Жилище9/ДВУСТАЕН/+паркомясто 9                    РЗП-55,05 кв.м                      двор -  122,09 кв.м                              ............................

ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 20,21

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 3"

Продаден                     Жилище 1/ДВУСТАЕН/+ДВОР 1                    РЗП- 67,76кв.м                двор -  158.52 кв.м                            .................

Продаден                      Жилище 2/ТРИСТАЕН/+ДВОР 2                   РЗП- 93.92кв.м                двор-   98.72 кв.м                             .................

Продаден                    Жилище 3/МЕЗОНЕТ/+ДВОР3                       РЗП-109.30 кв.м               двор-   87.88 кв.м                             ...................

Продаден               Жилище 4/МЕЗОНЕТ/+ДВОР 4                      РЗП-111.75 кв.м                двор-   77.83 кв.м                              ..................

Продаден                      Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+ДВОР 5                     РЗП-109.30 кв.м               двор-   89.45 кв.м                                  ..........

Свободен                     Жилище 6/ДВУСТАЕН/+ДВОР 6                     РЗП-93.92кв.м                 двор-  51.43 кв.м                               84528 Е

Продаден                    Жилище 7/ДВУСТАЕН/+ДВОР 7                   РЗП-67.76кв.м                  двор-   133.49кв.м                           

ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 19(XIX-5260, жил. стр.)

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 4"

Свободен                    Жилище 1/ДВУСТАЕН/+двор1                  РЗП- 54,00 кв.м                    двор - 110,27кв.м                                63500 Е

Продаден                   Жилище 2/ДВУСТАЕН/+двор 2                   РЗП- 54,00 кв.м                    двор-   110,27 кв.м                              

Запазен                   Жилище 3/ДВУСТАЕН/+двор 3                  РЗП-76,33кв.м                     двор-  52,32кв.м                                   

Запазен                      Жилище 4/ДВУСТАЕН/+двор 4                  РЗП-76,33 кв.м                     двор-   52,32 кв.м