"ХИСАР РЕЗИДЕНС 5"

ПРОДАЖБИ НА ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 81.150

 

ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 20,21

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 3"

Продаден                     Жилище 1/ДВУСТАЕН/+ДВОР 1                    РЗП- 67,76кв.м                двор -  158.52 кв.м                            .................

Продаден                      Жилище 2/ТРИСТАЕН/+ДВОР 2                   РЗП- 93.92кв.м                двор-   98.72 кв.м                             .................

Продаден                    Жилище 3/МЕЗОНЕТ/+ДВОР3                       РЗП-109.30 кв.м               двор-   87.88 кв.м                             ...................

Продаден               Жилище 4/МЕЗОНЕТ/+ДВОР 4                      РЗП-111.75 кв.м                двор-   77.83 кв.м                              ..................

Продаден                      Жилище 5/МЕЗОНЕТ/+ДВОР 5                     РЗП-109.30 кв.м               двор-   89.45 кв.м                                  ..........

Свободен                     Жилище 6/ДВУСТАЕН/+ДВОР 6                     РЗП-93.92кв.м                 двор-  51.43 кв.м                              94000Е

Продаден                    Жилище 7/ДВУСТАЕН/+ДВОР 7                   РЗП-67.76кв.м                  двор-   133.49кв.м                           

ПРОДАЖБИ НА ГОТОВИ ЖИЛИЩА В ПАРЦЕЛ № 19(XIX-5260, жил. стр.)

"ХИСАР РЕЗИДЕНС 4"

Продаден                  Жилище 1/ДВУСТАЕН/+двор1                  РЗП- 54,00 кв.м                    двор - 110,27кв.м                                

Продаден                   Жилище 2/ДВУСТАЕН/+двор 2                   РЗП- 54,00 кв.м                    двор-   110,27 кв.м                              

Запазен                   Жилище 3/ДВУСТАЕН/+двор 3                  РЗП-76,33кв.м                     двор-  52,32кв.м                                   

Запазен                      Жилище 4/ДВУСТАЕН/+двор 4                  РЗП-76,33 кв.м                     двор-   52,32 кв.м